Psykoterapiaa

Seinäjoella ja Jalasjärvellä

               Tervetuloa kotisivuilleni!

Mitä psykoterapia on? 

Psykoterapia voidaan nähdä keskusteluun perustuvana yhteistyömuotona, jonka yleisenä tavoitteena on asiakkaan tilanteen helpottuminen, työ- ja toimintakyvyn sekä itsesäätely- ja tunnesäätelytaitojen kohentuminen, oireiden lievittyminen, sekä itsetuntemuksen ja rakentavien toimintatapojen lisääntyminen. Sanallisen ilmaisun lisäksi psykofyysisen psykoterapian näkökulmasta kiinnitetään huomiota myös sanattomaan vuorovaikutukseen. Tietoiseksi tuleminen tarkoittaa näin ollen lisääntynyttä ymmärrystä omasta tavasta ajatella ja suhtautua asioihin kuin myös kasvavaa kehotietoisuutta. Me rakennumme ja kasvamme ihmissuhteissa. Varhain opituista vuorovaikutusmalleista tulee usein aika pysyviä suhteessa olemisen ja kehon järjestäytymisen tapoja. Tietoisuutemme lisääntyessä meille avautuu uudenlaisia valinnan mahdollisuuksia automaattisen reagoinnin sijaan. 

Psykoterapiasta voit hyötyä, mikäli esimerkiksi

  • tunnet olosi masentuneeksi tai uupuneeksi
  • jännittäminen, pelot tai ahdistuneisuus haittaavat elämääsi
  • ihmissuhde- ja tunne-elämässäsi on vaikeuksia
  • elämäsi kasvuhaasteet kuormittavat
  • haluat jättää traumaattiset kokemuksesi taaksesi
  • haluat muutosta elämääsi

Voin olla mukana matkallasi juurevana rinnallakulkijana lyhyemmän tai pidemmän yhteisen taipaleen ajan. 

Vastaanotolleni voit hakeutua omakustanteisesti ilman lähetettä.

Toimin myös Kelan aikuisten kuntoutuspsykoterapian sekä vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana. Näihin hakeutuaksesi tarvitset lääkärin B-lausunnon ja Kelan kuntoutuspäätöksen. 

Kuntoutuspsykoterapia
Kelan kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on edistää kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä sekä tukea opintojen edistymistä, työelämässä pysymistä ja työelämään siirtymistä tai sinne palaamista. Kelan tukema kuntoutuspsykoterapiaa on mahdollista saada 1-3 vuoden ajalle. Kelan korvaus yksilöterapiassa on 57,60 €/käynti, käynnit toteutetaan useimmiten 1-2 x viikossa.


En toistaiseksi pysty ottamaan uusia asiakkaita Kelan kuntoutuspsykoterapiaan


Vaativa lääkinnällinen kuntoutus
Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on, että pystyt sairaudestasi tai vammastasi huolimatta tekemään töitä tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin. Kuntoutusta varten tarvitset kuntoutussuunnitelman, jonka kirjoittaa sinua hoitava lääkäri julkisessa terveydenhuollossa


En toistaiseksi pysty ottamaan uusia vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita


Kysy vapaita aikoja yksittäisiin käynteihin tai lyhyeen terapiajaksoon