Pätevyys ja koulutus

Pätevyys ja koulutus

1994 Sairaanhoitaja, psykiatrinen hoitotyö

2002 Sairaanhoitaja, aikuisen kliininen hoitotyö AMK

2009 Ratkaisukeskeinen psykoterapia (ET)
Pätevyystodistus: https://julkiterhikki.valvira.fi/

Muita koulutuksia mm.:

 • 2005 Beardsleen perheinterventiokoulutus
 • 2007 IPT-menetelmäkoulutus
 • 2009 Perhe- ja lähisuhdeväkivallan kohtaaminen asiakastyössä -prosessikoulutus
 • 2012 NLP Master Practitioner
 • 2013 EMDR 1 ja 2
 • 2014 Kompleksinen trauma
 • 2014 Vakavan dissososiaatiohäiriön hoito

 • 2015 Hengitys työvälineenä -koulutus

 • 2016 Psykofyysisen psykoterapian perusopinnot
 • 2016 Asahi Health® -ohjaajakoulutus

 • 2016 Dissosiaatiohäiriöiden arviointi - koulutus

 • 2017 Sensomotorinen psykoterapia 1-taso
 • 2018 EFT asiakastyössä

 • 2019 Sensomotorinen psykoterapia 2-taso
 • 2019 SEE FAR -CBT -traumatyön välineenä -koulutus
 • 2021 TRE-ohjaaja, Certified TRE® Provider
 • 2020 Hypnoosin perusteet, Tieteellinen Hypnoosi ry
 • 2021 Kliinisen hypnoterapian yksivuotinen täydennyskoulutus, Tieteellinen hypnoosi ry
 • 2022 Kriittinen somatiikka ja kokemuksellinen anatomia
 • 2023 - (2026) Somaattinen liiketerapia -koulutuksessa